Autisme

Wat is autisme? Veel mensen kunnen wel een antwoord geven maar zo makkelijk is het niet. Vanuit de DSM-5 is er nog maar één naam voor, autismespectrumstoornis (ASS). Er wordt niet meer gesproken over Asperger, klassiek autisme of PDD-NOS. Wel kan je laag of hoog ik het spectrum zitten. Er zijn twee domeinen waarin wordt gekeken of iemand autisme heeft. Deze zijn:

Domein A

  • tekorten in sociaal-emotionele wederkerigheid
  • tekorten in het voor sociale omgang gebruikelijke non-verbale communicatieve gedrag
  • tekorten in aangaan, onderhouden en begrijpen van relaties

Domein B

  • stereotype of repetitieve motorische bewegingen, gebruik van voorwerpen of spraak
  • hardnekkig vasthouden aan hetzelfde, star gehecht aan routines of geritualiseerde gedragspatronen
  • zeer beperkte, gefixeerde interesses die abnormaal intens of gefocust zijn
  • over- of onder reageren op zintuiglijke prikkels of ongewone belangstelling voor zintuiglijke aspecten van de omgeving

Voldoe je aan alle punten van domein a en twee punten in domein B? Dan kan het zijn dat je autisme hebt. Dit wordt met een psycholoog of andere professional onderzocht. Autisme is bij iedereen anders en daarom hieronder mijn verhaal.


Mijn zoektocht naar wie ik was begon eigenlijk na een gesprek op het werk. Het was een voortgangsgesprek en ik ben altijd extreem nerveus. En dan ook snel emotioneel, zet de zakdoekjes maar alvast klaar. Tegen mij is gezegd dat mijn baan aan het eind van mijn contract van toen niet zeker was als ik niet aan mezelf ging werken. Dat kwam als een bom binnen maar hierdoor voelde ik me gedwongen het wel te doen. Samen met een collega heb ik gekeken naar een goede psycholoog en kort erna bij de huisarts om een verwijzing gevraagd. Na een maand kon ik al terecht, met klachten als paniek, stress, snel emotioneel. De gesprekken volgden en als snel gaf ze aan dat het misschien wel autisme zou kunnen zijn. Door een autisme onderzoek, wat bestaat uit vragenlijsten en gesprekken, en een IQ onderzoek wordt er gekeken of er voldoende punten zijn waar ik aan voldoe. Half maart 2021 kreeg ik de uitslag, ik heb autisme. Eerst is dat natuurlijk vrij heftig maar ik had het al snel soort van geaccepteerd.

Bij mij uit mijn autisme vooral in overprikkeling, gevoeligheid voor stress, het graag goed willen doen wanneer er een soort van beoordeling is en het graag alleen willen zijn. Autisme betekent niet per se dat je niet sociaal bent, maar ik heb bijvoorbeeld wel moeite met het meten van gezichten en kijk wat meer de kat uit de boom. Als ik mee eenmaal goed voel ben ik misschien soms iets te sociaal en flap ik er dingen uit die niet helemaal kloppen. Oja en klein detail, alles kost me mentaal wat meer energie maar dat is niet heel gek als je alles wat hierboven staat leest. Ook kan het zijn dat mensen met autisme meer last hebben van hun maag en voedingsintoleranties. Ook daar kan ik een vinkje bij zetten.

Er is nog veel taboe over autisme bij vrouwen. Over het algemeen krijgen mannen eerder in hun leven een diagnose. Bij vrouwen wordt het pas later ontdekt en als je pech hebt krijg je eerst nog vele andere diagnose voordat autisme in beeld komt. Vrouwen kunnen het autisme vaak makkelijker verstoppen of maskeren. Door de kijken naar ‘normaal’ gedrag en dat de kopiëren kan je dat ook laten zien. Ook ik deed dit, vaak zo erg dat het wel begon op te vallen op mijn werk. Ook zijn vrouwen met autisme vaak wat socialer en zo kan je ook heel veel wegpraten. Wel is het fijn om eindelijk duidelijkheid te hebben want je kan je erg onbegrepen voelen als je hoofd net wat anders werkt dan anderen.

Het IQ onderzoek was ook wel iets interessants. Je hebt verschillende soorten: verbaal begrip, perceptueel redeneren, werkgeheugen en verwerkingssnelheid. Bij verbaal begrip en verwerkingssnelheid zit ik heel gemiddeld, rond de honderd. Maar het verschil tussen het perceptueel redeneren en het werkgeheugen was heel groot, wel 30 punten. En dat verklaarde ook heel veel. Ik kon zo sommen uitrekenen en verschillende getallenreeksen herhalen, met verbazing van mijn psycholoog, maar figuren vormen ging lastiger. Onder perceptueel redeneren valt bijvoorbeeld ook probleemoplossend werken, theorie omzetten naar praktijk en hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden. Ook dit gaf mij duidelijkheid. Ik liep bijvoorbeeld heel erg vast ik mijn scriptie, vooral op het theorie gedeelte. Niet gek als je alle info niet goed van elkaar kan scheiden. Deze uitslag past ook bij de diagnose autisme.

2 Maart 2021, een halve maand na mijn diagnose heb ik mijn coming-aut gedaan. Het accepteren ervan was daarvoor een voorwaarde maar dat kan natuurlijk niet zo snel. Wel wilde ik het doen want die dag was het wereld autisme dag. Het heeft juist bijgedragen aan de acceptatie ervan. De dag ervoor heb ik het aan mijn familie, vrienden en collega’s verteld omdat de dag erna er een blog over online zou komen. Ik ben trots dat ik het heb gedaan, misschien zie ik er soms alleen de nadelen van in maar dat komt vast wel. Dit is mijn verhaal, mijn autisme. Ik ben niet anders, ik begrijp mezelf alleen een stuk beter.

Hieronder nog een aantal links over autisme die misschien meer duidelijkheid geven. Ook zijn er een aantal Instagram-accounts die ik volg om tips te krijgen, deze zal ik ook erbij zetten!

Site gemaakt door WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: